Čchi Kung a Image therapy

Ponúkame Vám služby renomovaného ukrajinského terapeuta Anatolija Gontara, ktorý sa týmto metódam venuje už 17 rokov a prišiel vás liečiť až z 1500 km vzdialeného mesta Poltava.

 

 

Image Therapy


Je pôvodným a starobylým súhrnom metód ozdravovania a celostnej regulácie človeka. Vychádza zo starobylej čínskej medicíny, školy lekára Bien Que. Image Medicine pozerá na ľudský organizmus ako jeden celok, skladajúci sa z fyzického tela, energetickej časti a informačnej štruktúry, ktoré sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Liečenie pôsobí komplexne na všetky oblasti ľudskej bytosti, pričom sa nezameriava na potlačovanie symptómov, ale smeruje k liečeniu samotnej podstaty ochorenia.

Výučba IM je súčasťou školy systému ZYQ a jej základné metódy sa vyučujú na kurzoch jednotlivých úrovni (stupňov 1.-3.ZYQ).

kundawell logoOkrem výučby verejnej a do veľkej miery všeobecnej, existujú špecializované prehĺbené študijné programy priamo v Pekingu vo výskumnom inštitúte Kundawell, ktorý je zameraný na výskum civilizačných ochorení, ich liečbu a výučbu terapeutov Image Medicine.

Zdravotné problémy, pri ktorých efektívne pomáha Image medicine:

 • Rôzne ochorenia očí
 • Struma – zväčšenie štítnej žľazy
 • Chronická bronchitída
 • Astma
 • Vysoký krvý tlak
 • Zmeny srdcového svalu v dôsledku zástavy srdca
 • Arteroskleróza
 • Ischemická choroba srdca
 • Nedostatočné krvné zásobenie mozgu
 • Srdcová arytmia
 • Bradykardia
 • Rôzne druhy chronických ochorení žalúdka a čriev
 • Crohnova choroba
 • Hernia disku – vyklenutie medzistavcovej platničky v rôznych oblastiach chrbtice
 • Chronický zápal prostaty
 • Impotencia
 • Rôzne zápaly mužských a ženských pohlavných orgánov
 • Ženská a mužská neplodnosť
 • Myóm maternice
 • Cysta na vaječníku
 • Chronický zápal obličiek

Terapeutické pôsobenie vychádza z tisícročných skúseností a poznatkov o zložení tela z troch substancií ( fyzickej, energetickej a informačnej). Ochorenie prechádza postupne všetkými troma úrovňami až sa manifestuje na fyzickom tele človeka. Preto metódy obnovy harmónie a telesného zdravia presne spĺňajú potreby takejto liečby.

Patria k nim :

 • Energetická a informačná terapia
 • Cvičenia podporujúce terapiu
 • Tuina masáž a uvoľnovanie energetických dráh
 • Bankovanie
 • Moxovanie
 • Výživové poradenstvo

Image Medicine terapia  prebieha nasledovne:

 1. Diagnostika + rozhovor s klientom o možnostiach terapie
 2. Terapia
 3. Dodržiavanie dohodnutých podmienok klientom, za ktorých terapia môže byť úspešná.

Počet terapeutických seansí : 1-10 (podľa dohody a závažnosti problému, bežný počet 7-10 stretnutí)
Čas trvania je cca 60 min (terapia  + poradenstvo)
Cena jednej hodinovej seansy  59 €

Cena jednej 40 minutovej seansy 29 €

Cena seansy 40 min. pre pravidelne praktikujucich ZYQ 25 €

 

Cvičenia čchi-kung (qi gong)

 

Po tisíc rokov praktizujú ľudia na východe sústavu cvičenia nazývanú čchi-kung (qi gong), ktorá prostredníctvom prúdenia energie v tele posiľňuje duševné a telesné zdravie. Pojem čchi si môžeme vysvetliť ako dych, vnútornú silu, vitalitu. Slovo kung znamená prácu, umenie. Čchi-kung teda vyjadruje prepojenie umenia práce s dychom s vlastnou vnútornou silou.

Cvičenie je populárne hlavne pre svoj pozitívny vplyv na udržanie stáleho zdravia a fyzickej kondície až do neskorého veku.

V súčasnej dobe sa stále viac ľudí zaujíma o rôzne systémy ozdravovania, a to ako o súčasné, tzv.vedecké, tak i o starodávne preverené storočiami. V poslednej dobe vzrastá záujem predovšetkým o druhé z týchto dvoch, o staroveké praktiky.

Pravým pokladom takéhoto dedičstva je Čchi-kung – jeden z najstarších systémov mentálnych a telesných cvikov zameraných na zachovanie a posilnenie zdravia, liečbu ochorení a predĺženie života. Čchi-kung je súčasťou všetkých východných bojových umení, má však tiež samostatné postavenie a je súčasťou čínskej národnej kultúry. V dopoľudnajších hodinách sa v tejto zemi chodníky, okraje ciest i parky menia na typické rekreačné športové plochy, kde je možné vidieť ľudí rôzneho veku, mužov, ženy a deti – všetci cvičia podľa systému Čchi-kung a nevenujú žiadnu pozornosť okoloidúcim.

Čo spôsobilo toto davové nadšenie a záujem ľudí o Čchi-kung, a to ako na Východe, tak i v Európe? Podstatou veci je fakt, že na rozdiel od klasického cvičenia, človek cvičiaci Čchi-kung už počas prvých krokov doslova začne chápať nielen praktickú funkciu svalov, šliach, vnútorných orgánov tela, ale učí sa tiež regulovať dýchanie a zároveň pracovať s jemnými aspektami svojej činorodosti, ktoré patria ku zvláštnej energii, ktorá je vlastná každému človeku.

Na jednej strane toto cvičenie, ktoré je možno nazývať až umením, hrá veľkú úlohu v rozvíjaní a posilňovaní životných funkcií organizmu, v prevencii a liečbe ochorení, v udržaní a v upevnení zdravia, bráni predčasnému stárnutiu a predlžuje život.
Na druhej strane je možné Čchi-kung priradiť k metódam rozvoja, ktorý umožňuje aktivovať všetky funkcie organizmu, vrátane tých, ktoré sú skryté alebo sa bežne nerozvíjajú. Z tohto dôvodu človek neustále zlepšuje najrôznejšie schopnosti, zvýšenie pracovnej výkonnosti vrátane, cez tvoriace schopnosti až k mimozmyslovému vnímaniu.

Táto staroveká metóda otvára ľuďom široké možnosti sebazdokonaľovania. Prakticky každý človek, bez ohľadu na zdravotný stav, môže pocítiť blahodárne účinky cvičenia Čchi-kung behom niekoľkých týždňov pravidelného cvičenia. Ten, kto chce byť fyzicky zdravý, zosilnie, ten, kto hľadá duševnú oporu, pocíti harmóniu so svetom, ten, kto dychtí po novom poznaní, pocíti vplyv starovekej múdrosti.
S nami môžete cvičiť Čchi-kung a dosiahnúť požadovaného výsledku – upevnenie zdravia, reguláciu telesnej hmotnosti, rozvinutie silových i voľných kvalít a skrytých schopností organizmu, zlepšenie kultúry pohybu, odstránenie stresu a dosiahnutie harmónie so sebou samým a okolitým svetom.